Africa Trading Company

 Znicza 35, 04-121 Warsaw, Poland

Produkty mleczne


Dzięki współpracy z Kudron Dairy Trading możemy dostarczyć zróżnicowany asortyment produktów mlecznych, takich jak mleko o przedłużonej trwałości, ser i mleko w proszku z Europy. Wszystkie nasze produkty są dobierane do potrzeb naszych afrykańskich klientów.

SMP - Skimmed Milk Powder /

Lait écrémé en poudre
Specifications: 
Protein Min 34% /

Fat Max 1.25 %
Origin: Europe
Packaging: Bag 25 kg

FCMP - Full Cream Milk Powder /

Lait entier en poudre
Specifications: 

Protein Min 26% /

Fat 24-28 %
Origin: Europe
Packaging: Bag 25 kg

FFMP - Fat Filled Milk Powders /

La poudre de lait réengraissée
Specifications: 
Fat 26-28 % /

Protein 14-24 %
Origin: Europe
Packaging: Bag 25 kg

UHT Milk /

Lait UHT
Specifications: ​​​​​​​
Full Cream 3.2% fat /
Skimmed 1.5% fat

Origin: Europe
Packaging: 0.5 L / 1 L